Diakonie Dubá

Centrum sociální rehabilitace

 NABÍZÍME VOLNÁ MÍSTA PRO ZÁJEMCE O POBYT 

⇒ Na finanční podpoře služby Centra sociální rehabilitace se podílí Liberecký kraj ⇐


Pobytová služba sociální rehabilitace je určena dospělým lidem z celé ČR ve věku od 18 do 64 roků, kteří jsou po nejrůznějších úrazech a nemocech s trvalými nebo přetrvávajícími zdravotními následky. Cílem služby je budoucí život ve vlastním bezbariérovém bytě, rodině či jiném vhodném zařízení. K dosažení cíle přispívá aktivní každodenní účast v nejrůznějších nácvikových programech, kurzech a aktivitách, které směřují k samostatnosti v oblasti fyzické, sociální a pracovní. Kapacita zařízení je koncipována pro 9 osob (pouze jednolůžkové pokoje). Doba pobytu v zařízení sociální rehabilitace se optimálně pohybuje se v rozmezí od 1 do 3 roků.


Centrum sociální rehabilitace je plně bezbariérová budova nacházející se na adrese Dlouhá 87/103, Dubá. Provoz je nepřetržitý s neustálou přítomností služby (pracovníků přímé péče) a pravidelnou podporou sociálního pracovníka. K dispozici jsou jednolůžkové pokoje, internet, TV signál, společenská místnost, tělocvična, bazén…

Pro koho je pobytová služba sociální rehabilitace vhodná?

Podat žádost o ubytování může, každý kdo spadá do cílové skupiny. Tj. je ve věku 18-64 roků (to v praxi znamená, že v daném roce podání žádosti dosahují žadatelé požadovaného věku) a má trvalé či přetrvávající zdravotní následky po úrazu, nemoci či vrozené tělesné  postižení. Podmínkou pro žadatele je jeho osobní situace, která mu neumožňuje vrátit se po propuštění z nemocnice, LDN či rehabilitačního ústavu do místa svého původního bydliště a má touhu po znovu zapojení do běžného života. Optimální délka  pobytu je 3 roky (individuálně lze prodloužit). Umožňuje též krátkodobé nácvikové pobyty s cílem dosažení větší samostatnosti.

Co u nás naleznete a kde se objekt nalézá?

Celoroční ubytování v jednolůžkových pokojích v plně bezbariérovém objektu. Služba je nepřetržitá 24. hodinová. V objektu je 8 pokojů, společenská místnost, tělocvična, rehabilitační koupelna a místnost pro rehabilitační cvičení a další potřebné zázemí. V areálu se také nachází rozlehlá zahrada, altán a bazén. Samozřejmostí je každodenní pomoc osobních asistentů při nácvicích potřebných pro osamostatnění. Tato příprava probíhá  účastí v nejrůznějších programech, kurzech a aktivitách (ZDE). Objekt se nalézá v Dubé u České Lípy (10 km od Máchova jezera). Město s 1.700 obyvateli nabízí všechny potřebné služby.

Jaká je cena za službu?

Základní poplatek za ubytování je 180 Kč za 1 den pobytu. V této ceně jsou zahrnuty veškerá pomoc asistentů při nácvicích činností (oblékání, nákupy, doprovody, atd.). V ceně není zahrnuta strava (je možno si objednat ze školní jídelny či připravovat za pomoci asistentů) a poplatek za zprostředkování a pomoc při osobní hygieně (je hrazen z příspěvku na péči). Kompletní ceník naleznete ZDE.

 Co je potřeba udělat pro přijetí do zařízení?

Podmínkou pro zahájení sociálního šetření je podání žádosti, jejíž součástí je dotazník s žádostí o umístění (ke stažení ZDE) a lékařská zpráva (ZDE). Po jejím zaslání proběhne návštěva žadatele v místě jeho pobytu či nás může žadatel osobně navštívit a zařízení si prohlédnout.

Koho z žadatelů přijmout nemůžeme?

Lidi závislé na návykových látkách a alkoholu; s diagnostikovanou psychickou poruchou, kdy žadatel není schopen pravidelně užívat léky. Dále lidi trpící infekčním (např. tuberkulóza hepatitida  či parazitárním onemocněním nebo pohlavními chorobami. Lidi nevidomé či neslyšící a také mentálně retardované mimo kategorie mimo mírné mentální retardace.

V případě jakéhokoliv dotazu nás kontaktujte telefonicky či e-mailem – kontakty naleznete ZDE


Definice poslání služby

Služba pobytové sociální rehabilitace je registrována u Krajského úřadu v Liberci od 1. 1. 2010. Řídí se Zákonem č. 108/2006 Sb. a následných dodatků, změn a úprav. Posláním služby Centra sociální rehabilitace je směřování k budoucímu samostatnému životu lidí se zdravotním postižením, a to buď ve vlastním bezbariérovém bytě, rodině či jiném vhodném zařízení, které bude schopné dosaženou samostatnost nadále podporovat. Doba pobytu v zařízení sociální rehabilitace Diakonie Dubá je sice časově omezená (1-3 roky), ale vždy se řídí momentální potřebou žadatele – klienta. V případě, že uživatel služby nebude mít zajištěno bydlení či bude potřebovat delší přípravu bude tříletá lhůta individuálně prodloužena o další nezbytný čas.

Jaké jsou cíle v případě přijetí žadatele?

  • podpora uživatelů v soběstačnosti, dovednostech, v sebeobsluze, v odpovědnosti za své chování, v samostatném rozhodování a seberealizaci
  • spokojenost uživatelů s poskytovanými službami – tu pravidelně zjišťovat formou rozhovorů. Jejich připomínky, přání a stížnosti využívat ke zlepšování poskytovaných služeb v zařízení
  • s pomocí profesionálního personálu vytvářet pro uživatele programy aktivit, aby jejich život byl plnohodnotný a pestrý
  • podpora ve vytváření a rozvoji vztahů uživatelů s rodinami a osobami blízkými.
  • otevřenost zařízení – umožnit přijímání návštěv
  • aktivní každodenní programová příprava na budoucí život nezávislý na ústavní péči
  • podpora při hledání vhodného bydlení, zaměstnání a vzdělání

Další zásady pro službu naleznete ve Standardu č. 1 ke stažení zde

Etický kodex služby ke stažení zde