Diakonie Dubá

Centrum sociální rehabilitace

Pobytová služba sociální rehabilitace je určena dospělým lidem z celé ČR ve věku od 18 do 64 roků, kteří jsou po nejrůznějších úrazech a nemocech s trvalými nebo přetrvávajícími zdravotními následky. Cílem služby je budoucí život ve vlastním bezbariérovém bytě, rodině či jiném vhodném zařízení. K dosažení cíle přispívá aktivní každodenní účast v nejrůznějších nácvikových programech, kurzech a aktivitách, které směřují k samostatnosti v oblasti fyzické, sociální a pracovní. Kapacita zařízení je koncipována pro 9 osob (pouze jednolůžkové pokoje). Doba pobytu v zařízení sociální rehabilitace se optimálně pohybuje se v rozmezí od 1 do 3 roků.


Centrum sociální rehabilitace je plně bezbariérová budova nacházející se na adrese Dlouhá 87/103, 471 41 Dubá. Provoz je nepřetržitý s neustálou přítomností služby (pracovníků přímé péče) a pravidelnou podporou sociálního pracovníka. K dispozici jsou jednolůžkové pokoje, internet, TV signál, společenská místnost, tělocvična, bazén…

Pro koho je pobytová služba sociální rehabilitace vhodná?

Podat žádost o ubytování může, každý kdo spadá do cílové skupiny. Tj. je ve věku 18-64 roků. V praxi to znamená, že pokud žadatel dosahuje v daném roce podání žádosti věku 64 roků, tak není poskytnutí služby možné. Dále pokud má žadatel trvalé či přetrvávající zdravotní následky po úrazu, nemoci či vrozené tělesné  postižení. Podmínkou pro žadatele je jeho osobní situace, která mu neumožňuje vrátit se po propuštění z nemocnice, LDN či rehabilitačního ústavu do místa svého původního bydliště a má touhu po znovu zapojení do běžného života. Optimální délka  pobytu je 3 roky (individuálně lze prodloužit). Umožňuje též krátkodobé nácvikové pobyty s cílem dosažení větší samostatnosti.

Co u nás naleznete a kde se objekt nalézá?

Celoroční ubytování v jednolůžkových pokojích v plně bezbariérovém objektu. Služba je nepřetržitá 24. hodinová. V objektu je 8 pokojů, společenská místnost, tělocvična, rehabilitační koupelna a místnost pro rehabilitační cvičení a další potřebné zázemí. V areálu se také nachází rozlehlá zahrada, altán a bazén. Samozřejmostí je každodenní pomoc osobních asistentů při nácvicích potřebných pro osamostatnění. Tato příprava probíhá  účastí v nejrůznějších programech, kurzech a aktivitách (ZDE). Objekt se nalézá v Dubé u České Lípy (10 km od Máchova jezera). Město s 1.700 obyvateli nabízí všechny potřebné služby.

Jaká je úhrada za poskytnutí služby?

Základní úhrada za ubytování je 210 Kč za 1 den pobytu. V této částce je zahrnuta veškerá pomoc asistentů při nácvicích činností (oblékání, nákupy, doprovody, atd.). V ceně není zahrnuta strava (je možno si objednat ze školní jídelny či připravovat za pomoci asistentů) a poplatek za zprostředkování a pomoc při osobní hygieně (je hrazen z příspěvku na péči). Kompletní ceník naleznete ZDE.

 Co je potřeba udělat pro přijetí do zařízení?

Podmínkou pro zahájení sociálního šetření je podání žádosti, jejíž součástí je dotazník s žádostí o umístění (ke stažení ZDE) a lékařská zpráva (ZDE). Po jejím zaslání proběhne návštěva žadatele v místě jeho pobytu či nás může žadatel osobně navštívit a zařízení si prohlédnout.

Koho z žadatelů přijmout nemůžeme?

Lidi závislé na návykových látkách a alkoholu; s diagnostikovanou psychickou poruchou, kdy žadatel není schopen pravidelně užívat léky. Dále lidi trpící infekčním (např. tuberkulóza hepatitida  či parazitárním onemocněním nebo pohlavními chorobami. Lidi nevidomé či neslyšící a také mentálně retardované mimo kategorie mimo mírné mentální retardace.

V případě jakéhokoliv dotazu nás kontaktujte telefonicky či e-mailem – kontakty naleznete ZDE


Definice poslání služby

Služba pobytové sociální rehabilitace je registrována u Krajského úřadu v Liberci od 1. 1. 2010. Řídí se Zákonem č. 108/2006 Sb. a následných dodatků, změn a úprav. Posláním služby Centra sociální rehabilitace je směřování k budoucímu samostatnému životu lidí se zdravotním postižením, a to buď ve vlastním bezbariérovém bytě, rodině či jiném vhodném zařízení, které bude schopné dosaženou samostatnost nadále podporovat. Doba pobytu v zařízení sociální rehabilitace Diakonie Dubá je sice časově omezená (1-3 roky), ale vždy se řídí momentální potřebou žadatele – klienta. V případě, že uživatel služby nebude mít zajištěno bydlení či bude potřebovat delší přípravu bude tříletá lhůta individuálně prodloužena o další nezbytný čas.

Jaké jsou cíle v případě přijetí žadatele?

  • podpora uživatelů v soběstačnosti, dovednostech, v sebeobsluze, v odpovědnosti za své chování, v samostatném rozhodování a seberealizaci
  • spokojenost uživatelů s poskytovanými službami – tu pravidelně zjišťovat formou rozhovorů. Jejich připomínky, přání a stížnosti využívat ke zlepšování poskytovaných služeb v zařízení
  • s pomocí profesionálního personálu vytvářet pro uživatele programy aktivit, aby jejich život byl plnohodnotný a pestrý
  • podpora ve vytváření a rozvoji vztahů uživatelů s rodinami a osobami blízkými.
  • otevřenost zařízení – umožnit přijímání návštěv
  • aktivní každodenní programová příprava na budoucí život nezávislý na ústavní péči
  • podpora při hledání vhodného bydlení, zaměstnání a vzdělání

Další zásady pro službu naleznete ve Standardu č. 1 ke stažení zde

Etický kodex služby ke stažení zde

Propagační leták Centra sociální rehabilitace