Diakonie Dubá

Centrum sociální rehabilitace

 VŠECHNY NÁVŠTĚVY V NAŠEM ZAŘÍZENÍ JSOU PO DOBU NOUZOVÉHO STAVU ZAKÁZÁNY (od 9. do 25.10.2020) 

„Naším posláním je pomoc lidem se zdravotním omezením při návratu do plnohodnotného života…“