Diakonie Dubá

Centrum sociální rehabilitace

NÁVŠTĚVY U KLIENTŮ JSOU POVOLENY POUZE ZA DODRŽENÍ PODMÍNEK DANÝCH VYHLÁŠKOU; TJ. TEST + RESPIRÁTOR. VÍCE INFORMACÍ TELEFONICKY. 

„Naším posláním je pomoc lidem se zdravotním omezením při návratu do plnohodnotného života…“