Diakonie Dubá

Centrum sociální rehabilitace

Posláním pečovatelské služby je poskytování úkonů pečovatelské služby lidem žijícím v přirozeném sociálním prostředí, tj ve svých domácnostech.

Cílovou skupinou pečovatelské služby jsou dospělí lidé s tělesným, zdravotním či zrakovým postižením ve věku 18 do 64 roků. Jsou to lidé po nejrůznějších úrazech a nemocech s trvalými nebo přetrvávajícími zdravotními následky a lidé s vrozeným tělesným postižením (např. DMO).

Cílem služby je využívání pečovatelské služby z důvodů postižení či zdravotních omezení.

Nabízeními činnostmi jsou:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Zásady služby

  • individuální posouzení skutečných potřeb uživatele s ohledem na nácviky činností v rámci pobytu v sociálně rehabilitačním zařízení
  • úcta k člověku, vzájemná tolerance a důvěra – ohleduplnost, otevřenost, profesionalita a citlivý přístup jsou základními principy, které jsou nezbytně nutné k vytvoření vzájemné důvěry mezi zaměstnanci a uživateli
  • dbaní na kvalitu a efektivitu služby se všemi právy, povinnostmi, pracovními postupy a standardy kvality sociálních služeb
  • ochrana osobních údajů
  • zachovávání náboženského vyznání uživatele
  • vzdělávání pracovníků – zvyšování odbornosti za účelem zkvalitňování
  • poskytované péče
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Časy služby

 • pondělí až pátek 8,00 – 16,30

Přehled úhrad služby ke stažení zde

Žádost o službu ke stažení zde