Diakonie Dubá

Centrum sociální rehabilitace

 Diakonie Dubá je v roce 2022 podporována následujícími subjekty:

VDV

Nadace Euronisa

Město DUBÁ

Město ČESKÝ DUB

 Město Chodov u K.V.

Činnost dále podporují individuální dárci:

Miroslav Boš (Janov)

Petra Dvořáková (Česká Lípa)

manželé Exnerovi (Polička)

manželé Faltovi (Česká Lípa)

manželé Horáčkovi (Mladá Boleslav)

Zdena Kafková (Liberec)

Jan Klas (Benešov)

•••