Diakonie Dubá

Centrum sociální rehabilitace

Givt

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2022 ZDE

 NABÍZÍME VOLNÁ MÍSTA PRO ZÁJEMCE O POBYT 

 REPORTÁŽ O NAŠÍ SLUŽBĚ V ČESKÉ TELEVIZI (od 13. minuty pořadu) 


Naším posláním je pomoc lidem se zdravotním omezením při návratu do plnohodnotného života a společnosti. Toto poslání realizujeme provozem pobytového Centra sociální rehabilitace v Dubé u České Lípy. Objekt je plně bezbariérový s rekonstrukcí dokončenou v roce 2011. Základem naší pomoci je víra, že každý člověk je Bohem stvořen k plnohodnotnému životu a to i přesto, že k tomu nemá ideální předpoklady.

DIAKONIE DUBÁ z.s. (dříve občanské sdružení) byla založena v březnu roku 2002. Spolek je zapsán u Krajského rejstříkového soudu v Ústí nad Labem. První registrace sdružení proběhla u Ministerstva vnitra ČR dne 9. května 2002. Výkonným orgánem neziskové organizace je Rada. První byla zvolena zakládajícím shromážděním členů v Novém Boru dne 10. března 2002. Současná Rada je zvolená základním shromážděním v České Lípě dne 16. března 2015. Pokud máte zájem, můžete si prohlédnout naše STANOVY.

Objekt, který nyní slouží realizaci poslání je od dubna 1997 bezplatně pronajatý od církve Jednoty bratrské na dobu 50 roků. Jedná se o dříve mnoho let nevyužitý a chátrající areál bývalé fary v Dubé u České Lípy. Od roku 1998 se nám na rekonstrukci objektu Centra sociální rehabilitace podařilo shromáždit 11,5 miliónů Kč. Tyto finanční prostředky nám byly darovány nejrůznějšími nadacemi, firmami i jednotlivými osobami. Dar z výtěžku Adventních koncertů v hodnotě 2,2 miliónu Kč nám byl předán v březnu 1999 z rukou generálního ředitele České televize. Dalších 400 tisíc Kč jsme získali od Ministerstva kultury ČR a Města Dubá jako dotaci na opravu památkově chráněného objektu, jímž fara Jednoty bratrské je. Od října 1999 do února 2000 jsme od Sdružení nizozemských nadací obdrželi 1 milión 155 tisíc Kč. Finanční podporu ve výši téměř 600 tisíc Kč jsme získali v letech 1998 až 2005 od liberecké NADACE EURONISA. Díky finančnímu daru Nadace divoké husy ve výši 336 tisíc Kč jsme mohli dokončit rekonstrukci dvorní části objektu a 14. března 2005 tuto část slavnostně za účasti hejtmana Libereckého kraje otevřít pro první zájemce. Z programu ROP NUTS II Severovýchod – oblast podpory 13.2.3. Rozvoj venkova, bylo možné financovat rekonstrukci v objemu 5,5 miliónu Kč, která probíhala v letech 2010 až 2011, kdy byl objekt slavnostně otevřen. Chceme také touto cestou poděkovat Nadačnímu fondu J&T, který jako první přispěl na spolufinancování rekonstrukce objektu a také sborům Jednoty bratrské v ČR.

Náklady na provoz zařízení v letech 2005 – 2017 činily 22,1 miliónu Kč. Hlavními donátory jsou Liberecký a Středočeský kraj (z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (cca 50% příjmů), Liberecký kraj (cca 10% příjmů), obce (cca 5% příjmů) a Nadace Euronisa (cca 5% příjmů). Na provoz také zpravidla přispívají obce odkud uživatelé přicházejí (cca 2% příjmů) a nemalou část příjmů tvoří platby uživatelů (cca 23% příjmů). Dary soukromých a právnických osob činí zhruba 5% příjmů. Podrobnosti k jednotlivým rokům provozu naleznete v našich výročních zprávách vydávaných od roku 2002.


Historie objektu

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Prohlídka objektu

Aktivity a uživatelé

Aktivity a uživatelé