Diakonie Dubá

Centrum sociální rehabilitace

Historie objektu

Objekt pro realizaci projektu jsme získali do bezplatného pronájmu na 50 roků od církve Jednoty bratrské. Jedná se o nevyužitý areál bývalé fary v Dubé u České Lípy. V lednu roku 1999 byly zahájeny práce na rekonstrukci 1. okruhu topení a plynofikaci objektu. Tyto práce v objemu cca 0,5 miliónu Kč byly ukončeny v březnu 1999. V letech 1999 – 2004 došlo k největším posunům ve stavebních pracích na dvorní části objektu. Byly provedeny stavební úpravy v objemu cca 5,5 miliónu Kč. Dvorní část objektu byla slavnostně otevřena na jaře roku 2005.

Dne 1. dubna 2010 byla zahájena rekonstrukce hlavní budovy. Stavební práce probíhali po dobu 14 měsíců a během nich došlo k nejen k rekonstrukci budovy, ale i areálu zahrady. Navíc byly nové prostory z finanční podpory EU vybaveny veškerým potřebným zařízením. V říjnu 2011 proběhlo slavnostní otevření nově rekonstruovaných prostor a den otevřených dveří.