Diakonie Dubá

Centrum sociální rehabilitace

OD LEDNA ROKU 2018 JE NAŠE SLUŽBA NEPŘETRŽITÁ (24. HODINOVÁ)


„Naším posláním je pomoc lidem se zdravotním omezením
při návratu do samostatného života a společnosti“